Egy 30 évvel ezelőtt elkezdődött tervezési projekt válik hamarosan teljesen valósággá a hollandiai Maas folyó 45 kilométeres szakaszán, ahol teljesen szabályozatlanná tették a folyót és visszaadták a természetnek a teljes árteret.

A Meuse folyó 45 kilométeres szakaszának helyreállítása (az úgynevezett Határ-Meuse), amely a holland és belga határ mentén halad, tökéletes példája annak, hogy a természettel való együttműködés többszörös előnnyel jár.

A Maas folyó visszavadított része – forrás 30 Years of River Restoration: Bringing the Meuse River Alive

Az úgynevezett Border Meuse vagy „Grensmaas” projekt – amely 30 évvel ezelőtt kezdődött, és a maga nemében a legnagyobb kezdeményezés Hollandiában és Európában – három fő területen hozott eredményeket: csökkent az árvízveszély, egészségesebb és változatosabb lett a természet, valamint a kavicskitermelés és a természetalapú gazdasági fejlődés kereskedelmi hasznában is lecsapódik.

A Maas folyó árterének 50 kilométeres szakaszán már befejeződtek az építési munkálatok, amelyek épp azt az 500 éves folyószabályozási megközelítést igyekeznek visszafordítani, amiről a holland vízmérnökök világhírűvé váltak. De ahhoz, hogy folyók teljes vízgyűjtőinek újratelepítését végrehajthassák, hatalmas infrastruktúrára van szükség, kifejezetten úgy, hogy a terv nem csupán újraelársztja a kijelölt területeket, hanem az ökoszisztéma teljes újraépítését célozza meg. Ezt mutatja be egy, a projektről nemrégen megjelent kiadvány, a “a „30 Years of River Restoration: Bringing the Meuse River Alive!”

A helyreállítás menete – forrás: 30 Years of River Restoration: Bringing the Meuse River Alive

A szabályozatlan szakaszba visszatelepültek a vidrák és a hódok is sőt, még farkasok is feltűntek. De olyan vadon éllő állatok is megjelentek, mit például a Galloway tehenek és Konik lovak (amelyek húsát vadhúsként árulják) és már a partok mentén legelésznek. Ez arra emlékeztet, hogy a természet nem válogatós – egy régi, ember által átalakított területre is beköltözik, és gyorsan gyönyörűen természetessé változtatja azt. Az emberek így már szabadon végigsétálhatnak a folyó mentén, a gyalogutak kusza sokaságán.

Konik lovak a folyóparton – Forrás: 30 Years of River Restoration: Bringing the Meuse River Alive

Határokon átnyúló együttműködés

A helyreállítási munkálatok a belga oldalon korábban elkezdődtek, mint a holland oldalon, és számos, az ökológiai kapcsolat és a folyó dinamikája szempontjából kritikus területet érintettek. Ahol lehetett, kavicsot is vittek a kiszélesített mederbe. A flamand partokról származó kavicspótlás mintegy 400 000 m3 kavicsot jelentett.

A határokon átnyúló együttműködés, mind a munkálatok, mind pedig a hatások 30 éves nyomon követése során valóban egyedülálló értéket jelentenek. Az eredmény egy Európában egyedülálló, határokon átnyúló folyópark, amely tovább nőhet mintegy 4500 hektárra, ha további területeket kapcsolnak össze.

A Maas határfolyó helyreállítása, amelyet eddig szinte kizárólag kereskedelmi célú kavicskitermelésből finanszíroztak, 2027-ig folytatódik. Ennek során a folyót körülvevő nagy területeket lejjebb süllyesztették, magát a folyót pedig homok- és kavicspadokkal, mellékágakkal, változatos partvonalakkal, valamint gyep- és erdőterületekkel szélesítették ki. Ezáltal egy dinamikus, kisebb folyóágak egybefonódásával izgalmas folyótáj jött létre, amely természetes módon áradhat és változtathatja meg saját folyómedrének irányait.

A természet helyreállításának előnyeit bemutató terület évente több mint 2 millió látogatót vonz, a regionális gazdaság pedig jelentősen támaszkodik erre az új bevételi forrásra. A projekt nemcsak jól dokumentált, gazdasági hozzáadott értékkel rendelkezik, hanem a régióban is nagy elfogadottságot élvez. Egy 2021 tavaszán végzett felmérés 90%-os pozitív értékelést mutatott a folyó helyreállításával kapcsolatban, a válaszadók 87%-a pedig azt mondta, hogy valamilyen haszna származott az új séta- és kerékpáros területből. Továbbá a közelmúltban lezajlott, 2021. júliusi példátlan árvízi esemény során a folyómeder kiszélesítésének és a természet helyreállításának kombinációja sikeresnek bizonyult az árvízvédelmi célok elérésében, a falvak biztonságosak és árvízmenetesek maradtak.

Kiemelt kép: A Maas folyó visszavadított képe – forrás: 30 Years of River Restoration: Bringing the Meuse River Alive